Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  Kystnære fiskerier

  Kystnære fiskerier

  Kystnære fiskerier utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. SALT gjennomførte en stor utredning av den kystnære fiskeriaktiviteten i regionen. Det ble gjennomfør intervjuer med fiskere i de fleste kommunene i området, med fokus på arter, sesonger og redskapsbruk. Utredningen var en del av kunnskapsinnhentingen omkring virkninger av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

   
  Interregional stand for oljevernteknologi i nord på ONS

  Interregional stand for oljevernteknologi i nord på ONS

  SALT var prosjektleder og ansvarlig for organisering og utforming av en interregional stand under ONS.

   
  DEVOTES

  DEVOTES

  Forskningsprosjektet DEVOTES overordnede mål er å få en bedre forståelse for forholdet mellom press fra menneskelig aktivitet og klimatisk påvirkning og deres effekt på marine økosystemer. DEVOTES er et fireårig EU-prosjekt der SALT er én av 23 partnere.

  SALT bidrar med forskning i prosjektet og har i tillegg ansvar for avslutningskonferansen i Brussel i oktober 2016.

   
  MARP3

  MARP3

  MARP3 MARine Plastic Pollution in the Arctic: origin, status, costs and incentives for Prevention. Målet med dette prosjektet er å styrke kunnskapsbasen om marin forsøpling i Barentshavet og å skaffe til veie relevant forskning og kunnskap for å øke bevissthet og kunne anbefale metoder for å ivareta en bærekraftig menneskelig aktivitet som bidrar til minst mulig marin forsøpling. Norut er prosjektleder og SALT har ansvar for formidling og workshop om marin forsøpling.

   
  FATE

  FATE

  SALT er ansvarlig for den populærvitenskapelige formidlingen av prosjektet «Fate of cold-water coral reefs – identifying drivers of ecosystem change». Målet med prosjektet er å forstå de naturlige svingningene i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i kaldtvannskorallrev og økosystemene knyttet til dem. I prosjektet skal man også studere hvordan disse økosystemene kan bli påvirket av klimaendringer og havforsuring.

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2014

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012

  Avsluttet 2011