Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  Non-Commercial Values Attached to Marine Resources in the Coastal Zone

  Non-Commercial Values Attached to Marine Resources in the Coastal Zone

  SALT er samarbeidspartner i et forskningsprosjekt som skal undersøke lokalbefolkningens verdsetting av marine ressurser i kystsonen.

   
  Rammeavtale med Forskningsrådet

  Rammeavtale med Forskningsrådet

  SALT med underleverandører har inngått en rammeavtale med Norges Forskningsråd på å levere teksttjenester innenfor følgende områder: «Klima og miljø», «Fiskeri, havbruk og landbruk» og «Forskningsdagene». Rammeavtalen omhandler både skriftlig og visuell formidling av kunnskap.

   
  Dypdykk

  Dypdykk

  Dypdykk i strandsøppel for forebygging av marin forsøpling:
  Strandryddedata er den eneste indikatoren på marin forsøpling som gir informasjon om kilden til søpla. Denne informasjonen kan brukes til forebygging av forsøpling dersom den er detaljert nok til å si noe om kilde og adferd. Samarbeid med blant annet fiskere har vist at dette kan oppnås med mer inngående analyser av viktige strandsøppelkategorier gjennom «strandsøppel dypdykk». I dette prosjektet vil vi bruke denne kunnskapen til å etablere en metode for å jobbe systematisk med kildeidentifisering på et nivå som er mer forvaltningsrelevant. Karleggingen vil foregå i forbindelse med opprydningsaksjoner som blir gjennomført av ulike aktører i Nord‐Norge. Dette vil danne grunnlag for kunnskapsformidling og bidra inn på en workshop om metodikk og forvaltningsrelevans av søppelregistrering.

   
  Styringsgruppemedlem Næringsarena Hålogaland

  Styringsgruppemedlem Næringsarena Hålogaland

   
  Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

  Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

  Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen. En produsentansvarsordning vil være et virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling og utvikle avfallshåndteringen. Av de tre segmentene er akvakultur desidert størst på mengder av utstyr i bruk, utstyr som kasseres og mengden som materialgjenvinnes. Fritidsfiske involverer mange mennesker, men utgjør beskjedne tonnasjer av utstyr og avfall. På den annen side utgjør fritidsfiske et betydelig forsøplingsproblem i form av tapt redskap. Fiskeriene karakteriseres med mye tungt utstyr, men de samlede mengdene i bruk og som avfall er langt lavere enn for akvakultur. Fiskeriene har likevel også forsøplingsutfordringer. En del fiskeredskap blir samlet inn for materialgjenvinning.

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2014

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012

  Avsluttet 2011