Salt kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Har du lyst til å jobbe i SALT?

  Vi er alltid på jakt etter dyktige folk som ønsker å bruke sin kunnskap, erfaring og sitt engasjement ombord på den SALTe skute.

  I SALT jobber vi med forskning, formidling og rådgiving knyttet til havet og kysten. Sagt på den SALTe måten brenner vi for kystens framtid – fra kråkeboller til humankapital. For oss er bærekraft mer enn tall og ord, og i alle våre prosjekter er vi opptatt av balansen mellom miljø, økonomi og samfunn. Vi er engasjert i et bredt spekter av prosjekter og er aldri redde for å utfordre oss selv i møte med nye og krevende oppgaver.

  Vårt faglige tyngdepunkt er marine fag, og vi har alltid behov for å styrke staben innenfor vårt kjerneområde. Samtidig ser vi etter folk med komplementær kompetanse som kan være med å utvikle nye produkter og tjenester innenfor vårt arbeidsfelt. Særlig har vi behov for personer som kan være med på å løfte SALT formidling inn i framtiden. Vi trenger dyktige skribenter og folk med kompetanse og interesse for fotografi, video- og lydproduksjon.

  Fast opptak en gang i året
  SALT er en bedrift i sterk utvikling og nå ønsker vi å rekruttere nye ansatte en gang hvert år, med søknadsfrist 1. april. Tilgangen på prosjekter vil avgjøre hvor mange personer som får tilbud om jobb. Vi vil gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess, der aktuelle kandidater blir innkalt til et førstegangsintervju. De som kommer igjennom det første nåløyet, vil få bryne seg på relevante oppgaver som skal presenteres i et andregangsintervju. Samtidig vil vi kontakte søkerens referansepersoner.

  Hva ser vi etter når vi ansetter nye folk?
  Det er ikke alltid lett å sette ord på hva vi ser etter i møte med potensielle nye ansatte. Vi ønsker et stort mangfold av SALTe matroser med hensyn til erfaring, alder, nasjonalitet, kjønn og faglig bakgrunn. Vårt primære arbeidsspråk er norsk og derfor er det viktig at de fleste av våre ansatte behersker norsk til fingerspissene. Samtidig er det rom for at endel av det SALTe mannskapet kan ha engelsk som arbeidsspråk. Vi leter etter personer som er faglig dyktige og tar hensyn til karakterer fra høyere utdanning og kvaliteten av arbeid som er utført etter endt utdanning. Vi er først og fremst opptatt av å rekruttere folk som vil trives ombord på den SALTe skute. Det betyr at du må ha et engasjement for havet, kysten og for en bærekraftig utvikling. Det betyr også at du må være selvstendig og selvdreven og samtidig beherske samarbeidets kunst.

  Arbeidssted
  SALT har hovedkontor i Svolvær og avdelingskontorer på Ramberg, i Tromsø, Trondheim og i Oslo. Nye ansatte kan i utgangspunktet velge hvilket kontor de ønsker å jobbe på. Vi er også åpne for å etablere nye avdelingskontorer langs kysten. Særlig har vi et ønske om å etablere et kontor i Finnmark. Dersom du ser muligheter for å etablere et SALT kontor der du bor eller ønsker å bo, ber vi deg opplyse om det i søknaden din.

  Viktige datoer:

   

  Søknad med CV sendes inn gjennom portalen karriere.no