Fordi kystens framtid er vår egen
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Framtid

  SALT hever blikket og ser mot framtiden. Vi har SALT kunnskap om de muligheter og utfordringer kystsamfunn har i dag. Vi har SALTe tanker om hvilke innsatsfaktorer som vil danne fundamentet for kystsamfunn i morgen. Vi har SALTe idéer om hvordan vi sammen skal utløse kystens verdiskapingspotensial med kunnskap i bunn. Og vi deler dem gjerne.

  Referanseprosjekter
   
  Emerging leaders

  Emerging leaders

  SALT er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av ”Emerging Leaders” der unge ledertalenter fra akademia, næringsliv og det offentlige møtes i forkant av konferansen Arctic Frontiers for å utforske framtidsmuligheter i Arktis. Se mer på arcticfrontiers.com.

   
  Emerging Leaders

  Emerging Leaders

  Emerging Leaders er et sidearrangement i forkant av Arctic Frontiers og i samarbeid med Norges Forskningsråd, som utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning til å møtes og bygge en felles faglig og sosial arena. Gjennom en knapp uke blir de unge kandidatene like godt kjent med unike arktiske problemstillinger som de blir kjent med hverandre.

  For å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom fordrer fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis en bred forståelse for muligheter og utfordringer. Emerging Leaders er et utviklingsprogram med utgangspunkt nettopp i arktiske problemstillinger for unge ledere og forskere. Programmets formål er nettverksbygging, lederutvikling og faglig innføring i sentrale muligheter og utfordringer i Norge og i Arktis generelt. Målet er å samle rundt 30 yngre forskere og unge ledere fra Norge og andre land til en aktuell Arktisk arena tidlig i kandidatenes lederutvikling.

  Emerging Leaders leder opp til en presentasjon under den årlige internasjonale konferansen i januar i Tromsø, Arctic Frontiers. Kandidatene fra ulike land deltar i en godt sammensatt mix av tekniske, sosiale og kulturelle delarrangementer sammen med veiledning fra mentorer i fra privat sektor, politikk og forskning. Programmet starter i Bodø og går ombord Hurtigruten, og innom Lofoten før turen fortsetter til Tromsø. For å bedre forstå og oppleve de marine ressursene og deres potensial legger programmet inn et døgn i Lofoten. Kandidatene blir hele tiden utfordret til å diskutere og presentere gjennom hele fagprogrammet som retter søkelys på isblå muligheter og utfordringer med ulike årlige undertemaer som marin forsøpling, havteknologi og kunnskapsbasert forvaltning i Arktis. Programmet i sin helhet inkluderer følgende sesjoner:

  Session 1: Politics and Security in the High North
  Session 2: Technology Development and Arctic Business
  Session 3: Årlig Arctic Frontiers
  Session 4: Presentasjonsverksted

   
  Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

  Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

  Trænafestivalen og SALT slår nå sitt kystengasjement sammen for å skape et framtidsrettet kystverksted.

  Trænafestivalen/Lovund er arenaen og SALT er innholdsformidlere. I juli inviterer vi morgendagens beslutningstakere; nærmere bestemt lederne i de norske ungdomspartiene, til «Havet e mor di – et kræsjkurs i kystens betydning».

   
  Jakten på Lofoten

  Jakten på Lofoten

  Jakten på Lofoten – det er du som er Lofoten, hva er Lofoten for deg?

  SALT leder stedsmerkevareprosjektet Jakten på Lofoten. Prosjektet skal bidra til å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen. Jakten på Lofoten skal definere de kvaliteter som stedsmerkevaren skal bygges på gjennom fortellinger fra de menneskene som sammen utgjør Lofoten. Basert på disse fortellingene utvikles det en visuell profil som skal benyttes i markedsføringen av Lofoten som bo-, arbeid- og besøkssted.

  Prosjektet eies av Destination Lofoten og finansieres av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norge og Lofoten Sparebank. Arbeidet utføres av SALT i samarbeid med TIND Arkitektur og SISU Design LAB.

  Andre prosjekter om framtid